Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Stephen Searles 548075696c updated to latest hugo version 1 rok temu
assets making assets more internal to make offline work easier 4 lat temu
comments fixing comment keying, fixing comment storage location 3 lat temu
media server ffmpeg version needed extra args 3 lat temu
testdir fixing host matching in caddy integration 3 lat temu
theme-additions supporting video media 3 lat temu
LICENSE added a license 3 lat temu
caddyhugo.go compiling with go1.13, though with old hugo version 1 rok temu
client.go copying theme addition files onto the hugo directories. fixes #6 3 lat temu
content.go updated to latest hugo version 1 rok temu
deltas.go tweaks from reviewing PR 3 lat temu
doc_test.go tweaks from reviewing PR 3 lat temu
go.mod updated to latest hugo version 1 rok temu
go.sum updated to latest hugo version 1 rok temu
helpers_test.go making tests a little easier to read 3 lat temu
http.go compiling with go1.13, though with old hugo version 1 rok temu
hugo.go updating to latest api 2 lat temu
media.go updated to latest hugo version 1 rok temu
readme.md initial commit 4 lat temu
setup.go compiling with go1.13, though with old hugo version 1 rok temu
templates.go compiling with go1.13, though with old hugo version 1 rok temu

readme.md

author view